Bồi thường thiệt hạiKhi hàng hoá, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết quý khách hàng có thể gọi điện đến hotline 0911 633 155 để được hướng dẫn bồi thường thiệt hại.