Để trở thành Sommilier giỏi

 


Chúng tôi đã có một vài yêu cầu về các mẹo để vượt qua chứng chỉ sommelier. Có một số tổ chức tổ chức các kỳ thi sommelier được chứng nhận và nếu bạn muốn chọn một, xem hướng dẫn của chúng tôi về các khóa học về  rượu. Các mẹo bên dưới được dựa trên bài kiểm tra được chứng nhận với khóa học Thạc sỹ Sommeliers, tuy nhiên định dạng tương tự trên tất cả các chương trình tốt nhất.

 

Hầu hết các chứng chỉ sommelier bao gồm ba phần.

  • Nếm thử - để chứng minh sự nhạy cảm của bạn và khả năng kết nối giữa rượu vang và đặc điểm cơ bản

  • Lý thuyết - để chứng minh độ sâu của sự hiểu biết của bạn về rượu vang cổ điển, vùng, lịch sử và địa lý

  • Dịch vụ - để chứng minh khả năng thể chất của bạn để giao tiếp, bán rượu và phục vụ rượu vang  hoặc champagne

Blind Tasting (nếm mù)

blind tasting
Nhân viên nhà hàng Grace - Huấn luyện rượu vang của Michael Muser
Phần nếm của chứng nhận sommelier được thiết kế để cho thấy khả năng của bạn để liên tường một rượu vang không rõ ràng đến một khu vực, đa dạng (hoặc pha trộn) và vintage. Mặc dù đây không phải là một kỹ năng hữu ích để biết, thử nghiệm chứng minh rằng bạn có kinh nghiệm thực tế với hương vị của các loại rượu vang khác nhau. Nếu bạn hy vọng vượt qua kỳ thi được chứng nhận và hơn thế nữa, bạn nên làm quen với những loại rượu vang cổ điển của thế giới.

Tìm hiểu kỹ thuật đánh giá nếm chuyên nghiệp

Hãy chắc chắn để có thể thưởng thức và điền vào 'grid' một cách tự tin cho những loại rượu vang. Bạn có thể tìm thấy grid (lưới) nếm trên trang web của Court of Masters website.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm hoặc thưởng thức những loại rượu vang này, hãy bắt đầu một nhóm nếm với bạn bè đam mê rượu vang khác để chia sẻ chi phí. Kiểm tra các vị trí đặt nếm rượu vang cho các bữa tiệc nhóm .

 


 

Thử lý thuyết

 

sach ve ruou vang  

Đọc thêm sách về rượu. Kiểm tra các sách rượu vang hàng đầu được các chuyên gia đề xuất.

Địa lý Sông chính chảy qua vùng rượu Piemonte là gì? Những ngọn núi có tên ở giữa Sonoma và Napa là gì? Tìm hiểu vùng rượu vang không chỉ bởi những loại rượu mà họ sản xuất, mà còn bởi các thành phố, núi, sông và hồ trong khu vực. Những chi tiết này giúp kể câu chuyện về lý do tại sao rượu vang cổ điển là như vậy.


Ngoại ngữ Người Pháp gọi rượu Alsacian là gì? Những người Đức gọi khu vực vườn nho của họ là gì? Tìm hiểu các thuật ngữ ngoại ngữ dùng để mô tả rượu.

 


 

Kiểm tra dịch vụ


Bạn thường xuyên rót rượu / phục vụ rượu vang? Nếu không, hãy thử làm tình nguyện hoặc làm việc 1-2 lần một tuần rót vào phòng nếm  rượu vang. Bạn cần phải thực hành mở và phục vụ rượu. 

Làm một Sommelier là làm tất cả về các dịch vụ ăn và uống ( DINING).  Làm thế nào mà thực phẩm ghép đôi với rượu vang? làm sao mà bạn có thể khuyên người dùng  nên kết hợp rượu với những món ăn khác nhau dễ dàng...? 

Viết bình luận